Visual Studio Code – Bộ text-editor đa năng

Visual Studio Code là gì? Là một công cụ “Code Editing” mới được Microsoft phát hành gần đây(2015) . Có thể đây là một lựa chọn mới cho các developer trong việc quản lý code, editing hay debug.


Visual Studio Code hiện đang hỗ trợ trên các hệ điều hành như macOS, Linux, and Windows. Chúng ta hãy nhớ lại, Microsoft đã quyết định chia nền tảng .NET làm hai phần:

  • .NET Core (Hỗ trợ trên Mac/Linux/Windows): là phần Core của .NET
  • .NET Framework (Chỉ hỗ trợ trên Windows): là phần framework với việc hỗ trợ mạnh mẽ về mặt UI(WPF, Winform)

Và Visual Studio Code cũng ra đời từ đây, Trong khi Visual Studio vẫn chỉ hỗ trợ trên Windows với nền tảng .NET Framework(chính VS cũng được xây dựng trên nền tảng. NET framework) thì Visual Studio Code ra đời hướng về ngã rẽ khác trên cả Mac và Linux. Bạn hoàn toàn có thể code, combine và debug trên Visual Studio Code(Mac/Linux).

Visual Studio Code

Ngoài ra, VS Code còn hỗ trợ tất cả các ngôn ngữ lập trình trên nhiều nền tảng khác nhau với bộ thư viện Extension phong phú. VS Code cũng là một công cụ phát triển web rất tốt.

VS Code chỉ tập trung quản trị code trên đơn vị file(như một công cụ text-editor), không như Visual Studio thiên về project và solution. Đặc điểm này giống với Sublime hay Atom. Cũng dễ hiểu khi VS Code cũng được xây dựng trên nền Electron như Sublime.

VS Code với trình gợi ý và tính năng auto-completion tích hợp trí tuệ nhân tạo sẽ đem đến cho chúng ta một trải nggiệm mới hơn và tiện lợi hơn.

VS Code cũng tích hợp Git cũng như bộ command của nó giúp developer có thể nhanh chóng tải và cài đặt các project từ Git repo.

Đặc biệt VS Code là miễn phí nếu không muốn nói là open source, chúng ta có thể tải về với link bênh dưới.

Download

Hãy tự trải nghiệm và cho biết cảm nhận của bạn.

Phạm Tuân

Cách gộp các Dll vào ứng dụng WPF
Tạo Facebook App trong 1 phút - new version
Kích Koạt Office 2021 và Office 365 Bản Quyền Miễn Phi...
Hãy bình luận trực tiếp ở đây để được trả lời nhanh hơn. 2 bình luận.

Trả lời