Tạo Facebook App trong 1 phút – new version

Hiện nay Facebook là một mạng xã hội đang rất phát triển tại VN, vì vậy đã có rất nhiều các trang website, các ứng dụng liên kết với trang mạng xã hội này. Để liên kết và sử dụng được các APIs của facebook chúng ta cần một ứng dụng facebook. Hôm nay tôi Đọc thêm ➥