WPF – Biến Grid Thành Slide Navigation Menu

Dạo vài năm gần đây mình thấy xu hướng thiết kế navigation bar trên website hay mobile app đều có dạng slider ở cạnh bênh. Dễ thấy nhất là các app của google cho mobile. Vậy nên hôm nay mình sẽ thử biến Grid panel của WPF thành một thanh navigation bar giống vậy.