Preprocessor Directives trong C# là gì?

C# preprocessor directives là gì? Trong C# chúng ta vẫn hay thấy #if, #region, #error… đó là những preprocessor directives hay còn gọi là chỉ thị tiền xử lý. Về ý tưởng, khái niệm preprocessor trong C# là tương đồng với khái niệm reprocessor trong C/C++. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ về preprocessor directives Đọc thêm ➥