Powershell là gì và các lệnh hữu ích cho bạn

Mục đích của bài viết là tổng hợp các Powershell script thông dụng và cả không thông dụng nhưng rất hửu ích để can thiệp vào một số thành phần cài đặt của hệ thống. Hay chỉ là những cài đặt đơn giản nhưng bạn sẽ mất nhiều thời gian khi tao tác bằng tay.