IL và MSIL là gì?

MSIL là gì? Với những developer mới ra trường, chúng ta thường đã được nghe đến một số khái niệm như ngôn ngữ lập trình cấp cao, ngôn ngữ trung gian hay ngôn ngữ máy. Vậy đã bao giờ bạn tìm hiểu xem với .NET, các ngôn ngữ này được dùng khi nào và cụ thể Đọc thêm ➥