[WordPress] Xóa các thẻ rỗng trong WordPress

Xóa các thẻ rỗng trong WordPress? Như mọi người đã biết, WordPress có tính năng tự động thêm thẻ <p></p> vào các đoạn được xem như một đoạn văn. Nhưng trong một số trường hợp chúng thật sự gây cho bạn nhiều phiền phức. Đó là một tính năng và chúng ta có thể remove. Remove Đọc thêm ➥