Tạo bộ cài Visual Studio 2019 Bản Quyền Offline

Hai cách để tạo bộ cài đặt Visual Studio không cần mạng. Key bản quyền 100% cho Visual Studio Professional mới nhất.

Các bạn có thể tải về Visual Studio 2019 tại link sau đây
Visual Studio 2019

Cách tạo bộ cài Visual Studio offline.

Cách 1: Chỉ có thể cài trên một máy. Bạn sẽ tải về bộ cài đặc offline ở quán cafe hoặc nơi có internet và đem về nhà thảnh thơi cài nó.
Sau khi bạn tải bộ cài online về và mở nó lên. Bạn sẽ thấy phần tùy chọn sau. Hãy chọn “Download all, then install“.

Visual Studio Ofline

Cách 2: Cài được khi mang bộ cài qua máy tính khác. Tải một lần và cài được nhiều lần ở nhiều máy.
Đầu tiên hãy xác định bạn đã tải về phiên bản nào của Visual Studio. Sau đó chọn tên file tương ứng trong bản sau đây trước khi chạy lệnh tạo bộ cài offline.

Phiên bản Tên installer
Visual Studio Enterprise vs_enterprisexe
Visual Studio Professional vs_professional.exe
Visual Studio Community vs_community.exe

Lệnh tạo bộ cài như sau:

// Tính năng:  .NET web and .NET desktop development
vs_community.exe --layout c:\vslayout --add Microsoft.VisualStudio.Workload.ManagedDesktop --add Microsoft.VisualStudio.Workload.NetWeb --add Component.GitHub.VisualStudio --includeOptional --lang en-US

// Tính năng:  .NET desktop and Office development
vs_community.exe --layout c:\vslayout --add Microsoft.VisualStudio.Workload.ManagedDesktop --add Microsoft.VisualStudio.Workload.Office --includeOptional --lang en-US

// Tính năng:  C++ desktop development
vs_community.exe --layout c:\vslayout --add Microsoft.VisualStudio.Workload.NativeDesktop --includeRecommended --lang en-US

// Tính năng: Tất cả (tải về hơi lâu nhé)
vs_community.exe --layout c:\vslayout --lang en-US

Vậy là xong bước tạo bộ cài. Sau đây là lệnh tiến hành cài. Ví dụ bạn đã tạo bằng lệnh sau.

vs_community.exe --layout c:\vslayout --add Microsoft.VisualStudio.Workload.ManagedDesktop --add Microsoft.VisualStudio.Workload.NetWeb --add Component.GitHub.VisualStudio --includeOptional --lang en-US

Thì lệnh cài đặt sẽ trông giống vậy.

vs_community.exe --noweb --add Microsoft.VisualStudio.Workload.ManagedDesktop --add Microsoft.VisualStudio.Workload.NetWeb --add Component.GitHub.VisualStudio --includeOptional

Và đây là key cho các phiên bản nhé.

// Visual Studio professional"
NYWVH-HT4XC-R2WYW-9Y3CM-X4V3Y
KBJFW-NXHK6-W4WJM-CRMQB-G3CDH
KBJFW-NXHK6-W4WJM-CRMQB-G3CDH
HMGNV-WCYXV-X7G9W-YCX63-B98R2

// Visual Studio enterprise"
BF8Y8-GN2QH-T84XB-QVY3B-RC4DF
2YNKW-D76QV-VW7H8-TY8KX-6CR9R
NJVYC-BMHX2-G77MM-4XJMR-6Q8QF

// Visual Studio 2022 Pro
TD244-P4NB7-YQ6XK-Y8MMM-YWV2J
// Visual Studio 2022 Enterprise
VHF9H-NXBBB-638P6-6JHCY-88JWH
Preprocessor Directives trong C# là gì?
Tạo Facebook App trong 1 phút - new version
Tạo ChatBot đơn giản hơn với Dialogflow - Phần 1

Trả lời