Tạo bộ cài đặt offline và key bản quyền cho Visual Studio 2019 / 2017

Cách tạo bộ cài đặt Offline và key active Visual Studio 2019. Tôi xin chi sẻ cách tạo bộ cài đặt Offline Visual Studio 2019 và Key bản quyền.

Các bạn có thể tải về Visual Studio 2019 tại link sau đây. Mặc định Visual Studio 2019 là bản cài đặt online, ngĩa là bạn cần internet để có thể tải về các gói cài đặt cần thiết cho tất cả các lần cài đặt.

Visual Studio 2019

 

 

Có lẽ phần sau đây là được mong đợi nhất. Các bạn có thể active VS 2019 / 2017 với key sau đây.

"Visual Studio Professional keys:"
KBJFW-NXHK6-W4WJM-CRMQB-G3CDH

"Visual Studio Enterprise Keys:"
NJVYC-BMHX2-G77MM-4XJMR-6Q8QF

"Visual Studio Pro Keys:"
KBJFW-NXHK6-W4WJM-CRMQB-G3CDH
HMGNV-WCYXV-X7G9W-YCX63-B98R2

Chúc các bạn thành công.
Phạm Tuân

Xây Dựng Windows Service Đơn Giản Hơn Với Topshelf
ILMerge - Cách merge các dlls và exe thành một
Kutools - Công Cụ Đắc Lực Cho Excel
Hãy bình luận trực tiếp ở đây để được trả lời nhanh hơn. 2 bình luận.

Trả lời