Tạo bộ cài đặt offline và key bản quyền cho Visual Studio 2017

Cách tạo bộ cài đặt Offline và key active Visual Studio 2017. Tôi xin chi sẻ cách tạo bộ cài đặt Offline Visual Studio 2017 và Key bản quyền.
Visual studio 2017

Các bạn có thể tải về Visual Studio 2017 tại link sau đây. Mặc định Visual Studio 2017 là bản cài đặt online, ngĩa là bạn cần internet để có thể tải về các gói cài đặt cần thiết cho tất cả các lần cài đặt.

Visual Studio 2017

Tạo bộ cài đặt Offline cho VS 2017 là một hình thức tải về các tập tin cài đặt cần thiết duy nhất một lần và sử dụng được cho các lần cài đặt sau mà không cần internet, và chúng ta sẽ phải sử dụng installer tương ứng mà bạn đã tải về từ trước tại trang chủ Miscrosoft.

Phiên bản Tên installer
Visual Studio Enterprise vs_enterprise_XXX.exe
Visual Studio Professional vs_professional_XXX.exe
Visual Studio Community vs_community_XXX.exe

Visual studio 2017 Edition

Để tạo bộ cài offline, trước tiên các bạn tải về phiên bản mà bạn cần và nhớ nơi lưu trữ nó. Ví dụ tôi tải về VS 2017 phiên bản Professional, tập tin installer được lưu tại “D:\Download \vs_professional.exe

Sau khi tải xong tôi tiến hành tạo bộ cài đặt như sau. Hãy mở hộp thoại CMD lên và chạy tuần tự các đoạn lệnh sau.

cd /d "D:\Download"
vs_professional.exe --layout D:\vs2017offline --lang en-US

Đôi khi tân tập tin installer bạn tải về sẽ có dạng vs_professional__XXX, hãy đổi tên dòng command trên cho phù hợp.

Đợi hộp thoại sau hiện ra.

Make VS Offline installer

Sau đó chương trình sẽ tự động tải về bộ cài đặt với ngôn ngữ en-US. Tất cả các file sẽ được lưu ở D:\vs2017offline

Make VS2017 offline instaler

Sau khi tải về hoàn tất, bạn chỉ việc sử dụng thư mục D:\vs2017offline để cài VS 2017.

Mặc định khi chạy command trên, bạn sẽ nhận được full bộ installer từ Microsoft. Để tùy chỉnh bộ cài đặt này các bạn có thể xem thêm tại đây.

Có lẽ phần sau đây là được mong đợi nhất. Các bạn có thể active VS 2017 với key sau đây.

"Visual studio 2017 professional keys:"
KBJFW-NXHK6-W4WJM-CRMQB-G3CDH

"Visual studio Enterprise Keys:"
NJVYC-BMHX2-G77MM-4XJMR-6Q8QF

"Visual studio Pro Keys:"
KBJFW-NXHK6-W4WJM-CRMQB-G3CDH
HMGNV-WCYXV-X7G9W-YCX63-B98R2

Active Visual Studio 2017

Chúc các bạn thành công.
Phạm Tuân

Mono.Cecil là gì - Cách truy xuất thông tin Assembly
Cách kiểm tra ứng dụng có quyền Admin hay không
[Wordpress] Xóa các thẻ rỗng trong WordPress
Hãy bình luận trực tiếp ở đây để được trả lời nhanh hơn. 2 bình luận.

Trả lời