Tạo ChatBot đơn giản hơn với Dialogflow – Phần 2

Liên kết Dialogflow với Facebook messenger. Theo bài trước các bạn đã tạo được một Bot đơn giản. Ở bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn kết nối Bot của bạn với Facebook Messenger.

Trước tiên để liên kết được DialogFlow các bạn cần một ứng dụng facebook cho Fanpage của mình. Nếu chưa có các bạn có thể tham khảo cách tạo FB app và xét duyệt cho Messenger tại đây.

Để liên kết được với FBM (Facebook Messenger) từ Dialogflow bạn chọn Integrations.

Sau đó chọn Facebook messenger

Ở dialog setting tiếp theo có 3 thông tin quan trọng đó là

  • Callback URL: là web hook URL dành cho FBM để call khi có messsage từ user (Không thể thay đổi).
  • Verify Token: là token dùng để verify các callback đến dialogflow. Dùng cho FBM (Cấu hình cái gì cũng được).
  • Page Access Token: là token của FBM dùng cho Dialogflow gửi response message cho page của bạn (Lấy từ FB application).

Tôi sẽ fill thông tin như sau.

Sau đó bạn quay về trang facebook application để lấy Page Access Token.

Chọn page để lấy token

Nếu có dialog xin xác nhận đăng nhập bạn cứ accept.

Sau đó lấy token và paste vào Page Access Token ở trên Dialogflow và chọn Start.

Tiếp tục các bạn chọn Thiết lập Webhooks

Lấy Callback URL và Verify Token ở trên Dialogflow paste vào dialog setting webhooks của facebook như sau. Lưu ý các option như hình.

Chọn Xác minh và lưu.

Bước cuối cùng kích hoạt webhooks như sau.

Một gợi ý nữa là bạn hãy kích hoạt luôn NLP.

Thế là xong, hãy thử chat với Bot trên Messenger.

Chúc các bạn thành công.

Phạm Tuân

ILMerge - Cách merge các dlls và exe thành một
[Wordpress] Xóa các thẻ rỗng trong WordPress
Tạo Facebook App trong 1 phút - new version
Hãy bình luận trực tiếp ở đây để được trả lời nhanh hơn. 2 bình luận.

Trả lời